Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Komunikat Sanepidu dla rodziców dzieci z grupy IV

Szanowni Rodzice

poniżej mają Państwo komunikaty Sanepidu dotyczące kwarantanny, która została nałożona na dzieci z naszej grupy, które były obecne w przedszkolu w dniu 22 i 23 marca. Kwarantanna ta trwa od dnia dzisiejszego czyli 26 marca do dnia 2 marca i nałożona jest tylko na dzieci nie na ich opiekunów. Prosimy zapoznać się z poniższymi komunikatami oraz przesłanie na adres
hdm1@psselodz.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL , adres
przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu.

Od poniedziałku cała nasza grupa przechodzi na nauczania zdalne, które będzie wysyłane tak jak do tej pory na naszą grupową pocztę mailową.


Komunikat


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust.
1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.
1845 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego
2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. Poz. 325 z
późn. zm.), § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących
powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.
U. poz. 351) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną
SARS-CoV-2

nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 26.03.2021r. do dnia
01.04.2021r. w miejscu zamieszkania dzieciom z grupy IV oraz
pracownikom, którzy mieli ostatni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w
dniu 22.03.2021r. w Przedszkolu Miejskim Nr 22 w Łodzi, ul. Rybna 20.


Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana
osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi zobowiązuje rodziców/opiekunów dzieci i
pracowników poddanych kwarantannie o przesłanie na adres
hdm1@psselodz.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL , adres
przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu. Proszę o dopisek w
tytule: PM 22 gr.IV(26.03-01.04)Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust.
1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.
1845 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego
2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. Poz. 325 z
późn. zm.), § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących
powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.
U. poz. 351) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną
SARS-CoV-2

nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 26.03.2021r. do dnia
02.04.2021r. w miejscu zamieszkania dzieciom z grupy IV oraz
pracownikom, którzy mieli ostatni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w
dniu 23.03.2021r. w Przedszkolu Miejskim Nr 22 w Łodzi,ul. Rybna 20.


Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana
osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi zobowiązuje rodziców/opiekunów dzieci i
pracowników poddanych kwarantannie o przesłanie na adres
hdm1@psselodz.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL , adres
przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu. Proszę o dopisek w
tytule: PM 22 gr.IV(26.03-02.04)

Urszula Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ŁodziInformujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi z
siedzibami ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź i ul.Pomorska 96
,91-402 Łódź jest administratorem danych osobowych. Każda osoba
przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną
ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w
związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane
wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi informuje,
iż przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich zadań
statutowych oraz w związku ze świadczonymi usługami. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod
adresem http://www.psselodz.pl/ lub w siedzibie Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
Komunikat 2021-03-26, 11:26 | autor: Agnieszka Filas - Telus
Przedszkolowo.pl logo