Procedura adaptacji dzieci w przedszkolu.

PROCEDURA

ADAPTACJI DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 22
ZASADY I SPOSOBY PODEJMOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE DZIAŁAŃ

I. Przed zapisem dziecka do przedszkola

1.W czasie rekrutacji organizowanie „dni otwartych” dla rodziców, którzy planują zapisać dziecko do przedszkola.
2.Zaproszenie rodziców na spotkanie z nauczycielkami nt. adaptacji dzieci do warunków w przedszkolu.
3.Umożliwienie rodzicom przebywania z dziećmi w przedszkolu i udziału w zajęciach.
4.Udzielanie rodzicom informacji organizacyjnych dotyczących przedszkola.II. Po zapisie dziecka do przedszkola

1.Zorganizowanie zebrania organizacyjnego z rodzicami.
2.Organizowanie tzw. zajęć otwartych dla rodziców.
3.W okresie adaptacyjnym , w terminie jednego miesiąca, w miarę możliwości , nie rozdzielanie rodzeństw.
4.Zgodnie z potrzebami dzieci , okres adaptacyjny może być krótszy niż miesiąc lub dłuższy niż miesiąc.
5.Umożliwianie dzieciom przechodzenia z grupy do grupy , pod opieką nauczyciela. W celu wspólnej zabawy i nawiązywania znajomości z innymi dziećmi.
6.Zorganizowanie „kącików wypoczynku i relaksu” dla młodszych dzieci.
7.Zorganizowanie kącików zabaw, ułatwiających adaptacje np. „kącik lalek”, „Kącik kuchenny”.
8.Umożliwienie rodzicom konsultacji indywidualnych z nauczycielami i psychologiem.

III. Postanowienia końcowe
Procedura wchodzi w życie na podstawie zarządzenia nr 15/2019 z dnia 09.12.2019r.


Przedszkolowo.pl logo