Dla rodziców

Witamy Rodziców!

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

Przypominamy, że dzieci do przedszkola należy przyprowadzać w godz: 6.00 - 8.20.
Po godz. 8.30 drzwi do przedszkola ze względów bezpieczeństwa są zamknięte. Wejście do przedszkola należy komunikować dzwonkiem przy drzwiach. Zgłaszać należy również wyjście z przedszkola, tak aby pracownik mógł zamknąć drzwi wejściowe.
Późniejsze przybycie, spóźnienie należy zgłosić telefonicznie do godz. 9.00.
Prosimy o zgłaszanie nauczycielkom: spraw związanych ze zdrowiem dziecka w ostatnim czasie, alergiami.

Odbiór dzieci z przedszkola

Przypominamy Państwu, że zgodnie z organizacją przedszkola zatwierdzoną przez Wydział Edukacji przedszkole jest czynne do godziny 17:00
W związku z tym rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do godziny 17:00
Ponieważ ostatnio nagminne jest odbieranie dzieci po godzinie 17:00 na podstawie Statutu Przedszkola oraz przepisów obowiązujących placówki przedszkolne informujemy, że jesteśmy zobowiązane poinformować Pogotowie Opiekuńcze, gdy rodzic zostawia dziecko w przedszkolu po godzinie 17:00

Upoważnienia

Przypominamy o dostarczeniu upoważnień do odbioru dzieci.
W pierwszych dniach należy dostarczyć upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby nie będące prawnymi opiekunami.Prosimy rodziców i opiekunów odbierających dzieci o okazywanie dokumentów tożsamości w pierwszych dniach września - do chwili zapamiętania przez osoby weryfikujące tożsamość odbierających dzieci. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka

Rodzice chętni na fotografowanie i wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka w dokumentacji przedszkola: publikację wykonanych fotografii na stronie internetowej przedszkola, umieszczanie fotografii zawierających wizerunek dziecka w prowadzonej kronice przedszkolnej każdego roku szkolnego podpisują zgodę u nauczycielek grup.
( zgodnie z art. 23 ust. Z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Chore dzieci

Dzieci chore lub z gorączką zostawiamy w domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Katar to również choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów. Jeżeli dziecko źle się poczuje natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy były stale aktualne. W przedszkolu nie dokonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania leków.


Zima
Zgodnie z założeniami podstawy programowej, dziecko powinno przebywać codziennie na świeżym powietrzu (oczywiście, gdy warunki atmosferyczne nie zagrażają zdrowiu naszych wychowanków). Dlatego też, prosimy o odpowiedni ubiór dziecka adekwatny do pory roku i pogody - nie zapominajmy o szaliku i rękawiczkach, czapce, a także ciepłych spodniach np. nieprzemakalnych lub ubraniu na zmianę.


Zabawki

Dzień zabawek - w piątki wędrują razem z nami do przedszkola nasze ulubione zabawki. Bawimy się wspólnie wymieniamy zabawkami, pomysłami i mamy specjalną okazję do większej integracji ze swoją grupą. Należy pamiętać, iż przyniesiona zabawka z domu może ulec zniszczeniu lub zaginięciu. Przedszkole nie odpowiada za przynoszone zabawki - wdrażamy dzieci do pilnowania i odpowiedzialności za własne rzeczy
Przedszkolowo.pl logo